(HQ Online)- Theo phản ánh của Hải quan các tỉnh, thành phố, một số đơn vị đã gặp vướng mắc trong việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư khi áp dụng Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu…

Việc quy định trùng lặp nhưng chưa được làm rõ về tiêu chí phân biệt dẫn đến cách hiểu khác nhau về hưởng ưu đãi đầu tư, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan. Ảnh: T.Trang

Chồng chéo, trùng lặp về hưởng ưu đãi đầu tư

Cục Hải quan Hà Nội phản ánh, theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì: “Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế NK quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế NK…”

Theo Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại Phần B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này thì mục V điểm 32 quy định: “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các cơ sở giao dục, đào tạo dân lập, tư thục ở các bậc học, giao dục mầm non, giao dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giao dục đại học…” và điểm 33 quy định: thành lập bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 9 Điều 12 Nghị định này thì: “Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn”. Các dự án có hàng hóa NK được miễn thuế lần đầu quy định tại khoản này thì không được miễn thuế theo quy định tại các khoản khác Điều này.

Như vậy, có một số lĩnh vực ưu đãi về thuế NK quy định tại Khoản 6 và Khoản 9 Điều 12 Nghị định 87 bị chồng chéo, trùng lặp như: xây dựng trường học và cơ sở đào tạo, thành lập bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh…

Theo Hải quan Hà Nội, việc quy định trùng lặp nhưng chưa được làm rõ về tiêu chí phân biệt dẫn đến cách hiểu khác nhau và phát sinh vướng mắc cho cơ quan thực thi. Cụ thể: cơ quan Hải quan không biết phải thực hiện cấp Danh mục hàng hóa NK miễn thuế đối với các dự án đầu tư thành lập bệnh viện theo quy định của Khoản 6 Điều 12 hay Khoản 9 Điều 12?

Cũng có vướng mắc tương tự, tại Cục Hải quan Kiên Giang cũng đã xảy ra tình trạng không biết nên thực hiện theo quy định nào. Đó là trường hợp DN đầu tư vào địa bàn huyện đảo Phú Quốc, là địa bàn đặc biệt khó khăn, lĩnh vực đầu tư đa dạng với quy mô lớn gồm các hệ thống tổ hợp như: đầu tư xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu tổ hợp khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu thương mại dịch vụ, khu sân golf, khu vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện đẳng cấp 5 sao quốc tế….

Theo ý kiến của Cục Hải quan Kiên Giang, trường hợp khi nhà đầu tư thực hiện dự án như trên sẽ được hưởng ưu đãi theo Khoản 9 Điều 12 Nghị định 87. Tuy nhiên, DN không đồng ý và cho rằng DN được hưởng ưu đãi theo Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87.

Bổ sung thêm một số quy định

Quy định về trách nhiệm trong khai báo hải quan, tại Khoản 19 Điều 12 có quy định: “Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và khoản 17 Điều này phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế khi đăng ký Tờ khai hải quan”.

Thực tế có nhiều trường hợp DN nhập nguyên liệu để gia công cho đối tác nước ngoài nhưng sau đó không đưa nguyên liệu vào quá trình sản xuất mà tiêu thụ tại thị trường trong nước. Vì vậy, theo Cục Hải quan Hải Phòng, cần bổ sung thêm Khoản 4 Điều 12 Nghị định 87 vào Khoản 19 Điều 12.

Cụ thể, cần bổ sung thêm Khoản 4 vào quy định tại Khoản 19 Điều 12 (quy định miễn thuế NK đối với hàng hóa NK để gia công cho phía nước ngoài) thành: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại các khoản 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và khoản 17 Điều này phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật…