Ngày 23-11, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai lễ phát động phong trào ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.