Sáng 28/5, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) và Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức hội thảo liên quan đến giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.