Cheyenne Bottoms là một vùng đầm lầy có diện tích hơn 60 dặm vuông , nằm ở trung tâm Bắc Mỹ . Đó cũng là chỗ nghỉ ngơi ưa thích của nhiều loài chim di cư, từ những chú bồ nông đến 27 loài vịt.

Nguồn Smithsonian