TTO - Bạn cảm thấy mỗi sáng thứ hai là "ác mộng"? Bạn không muốn trở lại cơ quan sau kỳ nghỉ phép?... Đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang chán ngán công việc hiện tại và cần phải thay đổi môi trường làm việc.