Hôm qua (4-12), Sở Xây dựng TP.HCM đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện thí điểm Quyết định 133 của UBND TP về thành lập thanh tra xây dựng (TTXD).