Theo Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM, trên địa bàn thành phố hiện có 296.838 hộ kinh doanh, trong đó có 1.182 hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay Sở mới chỉ tiếp nhận được 7 hồ sơ của hộ kinh doanh cá thể đăng ký chuyển đổi hoạt động sang mô hình doanh nghiệp.

TP.HCM: 7 ho ca the dang ki chuyen doi sang mo hinh doanh nghiep - Anh 1

Hướng dẫn DN quyết toán thuế tại TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong đó, Sở đã xử lý và trả kết quả cho 5 doanh nghiệp. Hai hồ sơ còn lại 2 hồi sơ đang chờ bổ sung do các hộ này đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân nên cần phải quyết toán thuế của phần hộ kinh doanh trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Nguyên nhân dẫn đến thực tế quá ít hộ kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư là do đa phần các chủ hộ kinh doanh không am hiểu về thủ tục hành chính liên quan đến ngành, nghề kinh doanh do vậy lo lắng việc chuyển đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, lượng cán bộ chuyên trách tại quận, huyện còn ít cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả hướng dẫn các hộ kinh doanh làm hồ sơ thủ tục chuyển đổi.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình, Sở Kế hoạch Và Đầu tư đề nghị Cục Thuế TP.HCM chỉ đạo các chi cục thuế các quận, huyện nên nhanh chóng quyết toán thuế cho các hộ này để hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Liên quan đến tình hình trên, UBND TP. HCM cũng đã chỉ đạo các quận, huyện phải tiếp tục khảo sát nắm chắc tình hình kinh doanh của hộ cá thể. Từ đó có giải pháp cụ thể mang tính chất vận động tuyên tuyền, hướng dẫn các hộ đủ điều kiện chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp… nhằm hướng đến mục tiêu TP. HCM sẽ có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020./.

Nguyễn Huế