Đồng xu, búa, giấy... có thể mở nắp chai bia, bạn có tin nổi không? Những người trong video sẽ chứng minh cho bạn thấy.

Video: Top 100 kiểu mở nắp chai bia độc đáo không ngờ tới:

Nguồn video: YouTube/Top Vui.