Trước vướng mắc trong việc miễn thuế của Công ty TNHH Sanofi Việt Nam đầu tư dự án phức hợp, Tổng cục Hải quan đã trả lời về vấn đề này.

Tinh thue du an phuc hop - Anh 1

Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư được miễn thuế NK nếu được phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho hạng mục dự án này. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư có phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế NK đối với hàng hóa NK được phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, liên quan đến việc xử lý thuế NK đối với dự án của công ty TNHH Sanofi Việt Nam, Bộ Tài chính đã có công văn 11442/BTC-TCHQ ngày 20-8-2015 hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, đối với trường hợp của Công ty TNHH Sanofi Việt Nam có dự án sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có hạng mục sản xuất dược phẩm thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư. Do đó, hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của hạng mục sản xuất được liệu được miễn thuế NK nếu được phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho hạng mục dự án này.

Trường hợp Công ty TNHH Sanofi Việt Nam không phân bổ, hạch toán riêng được hàng hóa NK tạo tài sản cố định để sử dụng trực tiếp cho hạng mục dược phẩm thì không được miễn thuế NK.

Hải Nam