- Cơ hội giành tối thiếu 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống của ứng viên Dân chủ Mỹ Hillary Clinton đã giảm xuống chỉ còn gần 268 phiếu, sau khi các bang chiến trường đang dần chuyển hướng sang ứng viên Donald Trump.

Tổng hợp (Theo Business Insider, Independent, Telegraph)