Ngày 13/10, Ủy ban Chứng khoán Campuchia (SECC) công bố dự thảo quy định về việc công bố thông tin của các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán (TTCK) Campuchia.

Theo dự thảo quy định này, các công ty muốn bán cổ phiếu ra thị trường, niêm yết trên TTCK Campuchia trong thời gian tới phải công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình từ số liệu về lợi nhuận, nguồn vốn đến tổng giá trị tài sản cố định. Các công ty muốn bán cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ phải công bố về các cổ đông chiến lược (nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên) cũng như tình trạng tài chính và các khoản nợ của mình. Theo đánh giá, hiện ở Campuchia không có nhiều các công ty có thể đáp ứng các yêu cầu của quy định này, việc kiểm toán hoạt động của các công ty tại Campuchia vẫn chưa được tiến hành như là một yêu cầu bắt buộc trong hoạt động kinh doanh. Kể cả các công ty lớn của Nhà nước Campuchia được chỉ định sẽ tham gia thị trường chứng khoán cũng chưa có kinh nghiệm với việc phải thực hiện kiểm toán định kỳ (Các công ty đó là Công ty Viễn thông Campuchia, Cảng Sihanouk Ville, Công ty Cấp nước Phnom Penh). Do đó, để đạt được sự tin tưởng của công chúng đối với các công ty dự kiến tham gia thị trường vẫn là vấn đề khó khăn nhất đối với sự hình thành và đi vào hoạt động của TTCK Campuchia trong thời điểm hiện tại. Điều này có thể sẽ tiếp tục làm chậm quá trình hình thành của TTCK theo kế hoạch. Được biết, TTCK Campuchia đã được lên kế hoạch thành lập từ năm 2005, sau nhiều lần phải trì hoãn, dự kiến sẽ khai trương trong vào tháng 7/2011.