(24h) - Ta muốn ngủ, nhưng tim ta chẳng muốn / Tình trong ta đang rối tựa vò tơ / Sao em lại quá hững hờ / Nỡ cắt đứt tơ tình ta se lấy