Ngân hàng Nhà nước vừa thông tin hoạt động ngân hàng trong quý 1/2012 với tín dụng đối với nền kinh tế đến 26/03 ước giảm 1.96% so với cuối năm 2011.

Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm từ mức 11.02% vào cuối năm 2011 xuống còn 10.77% vào cuối tháng 2/2012.

Trong khi đó, tổng phương tiện thanh toán đến 26/3 ước tăng 1.06% so với cuối năm 2011. Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 1.39%.

Cũng theo NHNN, trong quý 1, thanh khoản VNĐ của hệ thống ngân hàng cơ bản được đảm bảo và có xu hướng cải thiện; các chỉ tiêu tiền tệ tăng thấp theo tính quy luật hàng năm nhưng phù hợp với chủ trương điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, kiểm soát lạm phát; cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và giảm dần tỷ trọng dư nợ đối với lĩnh vực không khuyến khích; lãi suất biến động giảm phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ; thị trường ngoại hối tương đối ổn định và thanh khoản ngoại tệ được cải thiện rõ rệt; hoạt động của các tổ chức tín dụng cơ bản an toàn, lành mạnh, trật tự kỷ cương thị trường tiếp tục được duy trì.