Dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy. Mưa trắng trời. Bụng chỉ có gói mì tôm sống lót dạ, nhưng họ vẫn đi. Họ là những người dân ở huyện vùng cao Quế Phong (Nghệ An) đang đi tìm xác những người mất tích, sau cơn giận dữ của thiên nhiên.