Sáng 11.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Theo nghị quyết, mục tiêu năm 2014 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Cụ thể, bên cạnh mục tiêu GDP năm 2014 tăng trưởng khoảng 5,8%, thì kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%- 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%...

Để thực hiện được các mục tiêu này, trong nhóm giải pháp về nông nghiệp, Quốc hội đề nghị có giải pháp hiệu quả, dài hạn hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực ổn định, bền vững; trong năm 2014 tập trung vào các sản phẩm như lúa, cà phê, cao su, tôm, cá, cây ăn trái.

Ngoài ra, Quốc hội kiến nghị tái cơ cấu ngành nông nghiệp tạo chuyển biến rõ rệt; tăng đầu tư khu vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế biển. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với việc sử dụng hiệu quả đất trồng lúa; triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, quản lý mới đã có hiệu quả trong thực tiễn, nhất là mô hình cánh đồng mẫu lớn. Hình thành các vùng nguyên liệu hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước. Đẩy mạnh quá trình liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, trước mắt tập trung vào những vùng đã phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn...

Phương Hà