Jungkook, J-Hope, Jimin... bạn sẽ tìm được điểm khác biệt trong hai bức ảnh của họ chứ? Hãy thử nào!

Tim diem khac biet cua nhom BTS - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/tim-diem-khac-biet-cua-nhom-bts-3494545-p2.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet cua nhom BTS - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/tim-diem-khac-biet-cua-nhom-bts-3494545-p3.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet cua nhom BTS - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/tim-diem-khac-biet-cua-nhom-bts-3494545-p4.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet cua nhom BTS - Anh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/tim-diem-khac-biet-cua-nhom-bts-3494545-p5.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet cua nhom BTS - Anh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/tim-diem-khac-biet-cua-nhom-bts-3494545-p6.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet cua nhom BTS - Anh 6

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/tim-diem-khac-biet-cua-nhom-bts-3494545-p7.html">=> Đáp án

Tim diem khac biet cua nhom BTS - Anh 7

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/tim-diem-khac-biet-cua-nhom-bts-3494545-p8.html">=> Đáp án

Mộc Trà