(Vietstock) - Ngày 18/10, CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (HNX: THV) đã phát hành bằng mệnh giá gần 2.75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu phát hành thành công là 2,749,999 đơn vị. Tỷ lệ chi trả cổ tức 5%.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.