Phần thi của cô nhận cơn mưa lời khen từ ban giám khảo và nhận giải bình chọn của báo chí.