Dù hiệu quả kinh doanh 9 tháng đầu năm không tích cực do ảnh hưởng của El Nino, SJD vẫn còn một lượng lớn lợi nhuận chưa phân phối.

Thuy dien Can Don chuan bi chi 115 ty dong tra co tuc, ty le 25% - Anh 1

Theo tin từ trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn vừa có thông báo về việc chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015.

Theo đó, SJD sẽ chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/12/2016. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 23/12/2016.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi dẫn đến kết quả kinh doanh không thực sự khả quan trong 9 tháng đầu năm, SJD vẫn sẽ chi ra khoảng 115 tỷ đồng trả cổ tức đợt này.

9 tháng đầu năm, SJD chỉ đạt doanh thu 264 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo báo cáo tài chính quý III/2016, SJD đang còn 464 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 147 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng.