Viện nghiên cứu L'Oreál giới thiệu thế hệ thuốc nhuộm tóc tiên tiến - Casting Crème Gloss.