Gần đây, nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã nhận được thông báo từ một số công ty dược về việc tăng giá một số loại thuốc. Trong khi đó, Cục Quản lý dược Việt Nam cũng đang xem xét tới việc cho doanh nghiệp dược được điều chỉnh giá thuốc trong thời gian tới.