19/11, TBT Nông Đức Mạnh tiếp TBT Đảng Cộng sản Ấn Độ Prakash Karat.