Hợp tác xã TMDV Thuận Thành (Huế) đã báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, xin chủ trương thành lập trường trung cấp nghề. Theo đó, HTX này sẽ đầu tư 100 tỷ đồng để thành lập trường. Đối tượng đào tạo là lao động trong tỉnh, khu vực miền Trung và người khuyết tật; ngành nghề đào tạo như: sửa chữa ô tô, xe máy, điện máy, xuất khẩu lao động, mộc mỹ nghệ-thủ công...