“Doanh nghiệp là bộ phận quan trọng tạo ra của cải cho xã hội, tạo việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia” - đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động phong trào thi đua.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới đòi hỏi nền kinh tế phải có một bước chuyển căn bản về chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để hội nhập thành công và phát triển bền vững. Chính phủ đang quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, không thể tiếp tục tư duy, cách làm cũ, không thể chỉ phát triển dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ.

Việt Nam cần phát triển ở trình độ cao hơn, bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là sự phát triển chủ yếu dựa trên đổi mới sáng tạo, dựa trên công nghệ tiên tiến và năng suất cao.

Để làm được điều này, các DN Việt Nam phải đóng vai trò nòng cốt, tận dụng được những thời cơ thuận lợi do hội nhập quốc tế, làn sóng toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại.

Thu tuong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc: 3 dong hanh - 5 ho tro DN - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch VCCI - TS Vũ Tiến Lộc thăm gian hàng của các DN tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang - ẢNH: QUỐC TUẤN

Ngày nay, quốc gia nào có nhiều DN tham gia được các chuỗi giá trị toàn cầu thì quốc gia đó thu được nhiều lợi ích trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Để tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu, đòi hỏi DN phải hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp, đúng pháp luật, bắt nhịp được những chuẩn mực của khu vực và quốc tế, đòi hỏi doanh nhân phải năng động sáng tạo, có kiến thức, có bản lĩnh chính trị và dám đương đầu với hội nhập để vươn ra biển lớn.

Chính phủ sẽ làm hết sức mình để các DN Việt Nam có thể lớn mạnh trên sân nhà, vươn ra thế giới và thành công. Chính phủ mong các doanh nhân, DN cũng khát khao như vậy, sẽ nỗ lực làm giàu văn minh, phát huy tinh thần doanh nhân, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội để xây dựng Việt Nam ta giàu có, thịnh vượng.

Chính phủ đang quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, không thể tiếp tục tư duy, cách làm cũ, không thể chỉ phát triển dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ.

Chủ trương của Chính phủ đối với phát triển DN trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay là: Nuôi dưỡng, hỗ trợ DN Việt có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế; hình thành được các sản phẩm, thương hiệu Việt danh tiếng, mang tầm khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác liên kết khu vực DN trong nước và khu vực FDI; thúc đẩy các DN tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu; Sản xuất kinh doanh hiệu quả đi liền với bảo vệ môi trường.

Để cụ thể hóa chủ trương này của Chính phủ, tôi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với DN mà không trái với điều ước quốc tế và phù hợp với nguồn lực của đất nước ta.

Ba đồng hành là:

Một là: đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hai là: đồng hành trong hoàn thiện thể chế pháp luật trên các lĩnh vực như: xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, xây dựng, tín dụng, đầu tư… đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi phí cho người dân, DN; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN.

Ba là: đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế vùng và địa phương. Tiếng nói của DN sẽ được chính quyền các cấp và Thủ tướng Chính phủ lắng nghe thường xuyên và yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng pháp luật.

Năm hỗ trợ là:

Thứ nhất, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động.

Thứ ba, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh.

Thứ tư, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với DN.

Thứ năm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương và Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các DN, doanh nhân tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có đóng góp lớn cho xã hội.

Mỗi DN, doanh nhân hãy phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tập hợp thành sức mạnh thời đại của cộng đồng DN Việt Nam nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng DN, vì sự thịnh vượng của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Hãy cùng thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, coi đó là động lực liên kết doanh nhân Việt, đoàn kết, đổi mới sáng tạo đưa DN phát triển và hội nhập thành công.

Theo DĐDN