Hỏi: Năm 2006, gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Năm 2010, do sơ suất tôi đã mất hết giấy tờ nói trên. Nay tôi muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa rõ thủ tục. Xin quý Báo cho biết tôi phải tiến hành những thủ tục gì? (Phạm Văn Bách, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trả lời: Theo Điều 28 Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 1/12/2009 của UBND TP Hà Nội, thì trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở bị cháy hoặc bị mất, thì người sử dụng đất và sở hữu nhà phải làm đơn đề nghị cấp lại. Theo Khoản 2 Điều 11, Khoản 2 Điều 12 và Điều 24 Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì thủ tục tiến hành như sau: - Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở phải được nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hoàng Mai; hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của Công an cấp xã nơi mất giấy, giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận mới; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. - Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ