Sáng 21/10, quyền thứ trưởng Bộ Y tế Mỹ đã tới thăm chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội).