Kim Ngưu không nên để tình cảm lẫn lộn với công việc.