Trong nội dung Công văn số 9792/VP-KT ban hành ngày 20/10, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc giao đơn vị quản lý, vận hành dự án xây dựng Trạm bơm Cửa Đình xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.

Thong nhat quan ly, van hanh Tram bom Cua Dinh o huyen Gia Lam - Anh 1

Theo đó, UBND thành phố nhận được công văn của UBND huyện Gia Lâm về việc giao đơn vị quản lý, vận hành Dự án xây dựng Trạm bơm Cửa Đình xã Văn Đức. Trong đó đề cập, hiện nay, dự án đã được nghiệm thu hoàn thành theo qui định; để quản lý vận hành, đưa vào sử dụng hệ thống trạm bơm, UBND huyện Gia Lâm đề nghị UBND thành phố giao cho đơn vị chuyên ngành quản lý, vận hành dự án xây dựng Trạm bơm Cửa Đình xã Văn Đức. Cụ thể, dự án xây dựng Trạm bơm Cửa Đình được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư ngày 5/10/2012 và phê duyệt điều chỉnh, tách dự án ngày 26/11/2014 với tổng mức đầu tư 52,128 tỷ đồng.

Dự án do UBND huyện Gia Lâm làm chủ đầu tư nhằm chủ động cung cấp nguồn nước tưới cho khoảng 170ha đất nông nghiệp hiện đang sản xuất RAT và tăng lên khoảng 280ha trong thời gian tới. Qua đó, góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cung cấp nông sản phẩm an toàn cho nhân dân Thủ đô, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Quy mô đầu tư dự án trên gồm xây dựng đồng bộ trạm bơm đầu mối với năng lực tưới cho 170ha đất trông rau hiện tại và mở rộng 280ha trong thời gian tới; xây dựng tuyến ống dẫn chính dài 615m; kiên cố hóa và cải tạo tuyến kênh chính Đông dài 2.010m; kênh chính Tây dài 2.600m để phục vụ tưới tiêu kết hợp; xây dựng đường giao thông nông thôn kết hợp quản lý dọc tuyến dẫn nước dài 4.380m; xây dựng các công trình trên tuyến dẫn nước chính đảm bảo yêu cầu chuyển tải điều tiết, lấy, tháo nước và kết hợp giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống cấp điện động lực.

Dự án được chia làm 4 gói thầu xây lắp và thiết bị. Các gói thầu đã thi công xong, được nghiệm thu bàn giao, đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng. UBND huyện Gia Lâm đề nghị UBND thành phố giao cho đơn vị quản lý chuyên ngành để tiếp nhận và vận hành sử dụng phục vụ việc tưới tiêu cho nhân dân.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra thực tế đề nghị của UBND huyện Gia Lâm và căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước, thống nhất đề xuất cụ thể, báo cáo UBND thành phố.

PV