Tôi làm việc tại một doanh nghiệp Nhà nước (nay đã chuyển sang công ty cổ phần), áp dụng thang bảng lương của Nhà nước. Xin hỏi, thời gian tôi nghỉ thai sản và nghỉ dưỡng sức sau thai sản có được tính để xét nâng bậc lương không? Có văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này không?

Vũ Phương Hà, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điểm d, khoản 3, điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định những thời gian sau đây cũng được tính là thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: Thời gian thử việc hoặc tập sự (nếu có) tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; thời gian doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nâng cao nghề nghiệp hoặc cử đi đào tạo nghề cho người lao động; thời gian người lao động nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội (bao gồm thai sản), thời gian nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động; thời gian chờ việc khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc người lao động phải ngừng việc có hưởng lương; thời gian học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận; thời gian bị xử lý sai về kỷ luật sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; thời gian người lao động bị tạm đình chỉ công việc theo quy định tại điều 92 của Bộ luật Lao động. Căn cứ quy định nêu trên, thời gian bạn nghỉ chế độ thai sản và nghỉ dưỡng sức sau thai sản được tính là thời gian làm việc để xét nâng bậc lương, việc xét nâng bậc lương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện thang lương, bảng lương và phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì việc áp dụng thực hiện chế độ nâng bậc lương thực hiện theo quy định tại khoản 1, mục VI Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động Thương Binh - Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương Binh - Xã hội. Trường hợp công ty cổ phần tự xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương, thì thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định tại khoản 2 Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 của Bộ Lao động Thương Binh - Xã hội về sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương Binh - Xã hội.