Nếu muốn duy trì bộ sưu tập DVD của mình một cách hoàn hảo, bao gồm đảm bảo DVD không bị hư hỏng hoặc thất lạc thì việc tạo nhãn đĩa cho DVD thực sự là một điều không thể bỏ sót.