(aFamily) - Anh ta đã lên kế hoạch cho vợ ngủ với bạn của mình, thậm chí còn đứng bên ngoài chứng kiến cảnh đó một cách đầy thích thú...