Trình bày dự thảo báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) thông qua điều tra, khảo sát tại 6 tỉnh, TP (Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP.HCM, ông Trần Văn Đạt (Trưởng phòng Công tác xây dựng pháp luật – Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Bộ Tư pháp) cho biết, thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT còn gặp nhiều hạn chế.

Ông Trần Văn Đạt: "thực trang tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT còn gặp nhiều hạn chế". Qua kết quả kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tình hình vi phạm pháp luật về môi trường của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân diễn ra tương đối phổ biến, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển KT-XH, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Số lượng các vụ việc vi phạm được phát hiện và đã áp dụng các biện pháp xử lý có chiều hướng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Số liệu thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2010, 58,8% cơ sở ở Hà Nội bị phát hiện và xử phạt vi phạm với số tiền là 600 triệu đồng. Cùng thời gian, TP.HCM kiểm tra và xử phạt 100 đơn vị có sai phạm về BVMT. Năm 2009, các cơ quan chức năng của Nghệ An tiến hành kiểm tra tại 71 cơ sở, 9 cuộc thanh tra và ban hành 34 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức kinh tế, truy thu hơn 1 tỷ đồng phí BVMT. Từ năm 2003 đến 6/2010, TP. Đã Nẵng cũng tiến hành 356 cuộc thanh tra chuyên ngành về BVMT, phát hiện và xử lý đối với 2.450 cơ sở, cá nhân vi phạm với tổng số tiền phạt là hơn 1,1 tỷ đồng. Còn Cần Thơ thực hiện 7 cuộc thanh tra đối với 32 doanh nghiệp, phát hiện và xử lý 6 doanh nghiệp với tổng số tiền là 246 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu tập trung ở một số lĩnh vực với một số vi phạm điển hình là vi phạm các qui định về báo cáo đánh giá tác động môi trường (chưa được phê duyệt hoặc thực hiện không đúng và đầy đủ nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường); về xử lý chất thải, nước thải (chủ yếu ở các khu công nghiệp, làng nghề); về quản lý, xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế; về BVMT trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện GTVT, nguyên nhiên liệu, vật liệu, phế liệu… Vi phạm qui định về xử lý chất thải, nước thải chủ yếu ở các khu công nghiệp, làng nghề. Ảnh minh họa Những nguyên nhân được xác định là công tác PBGDPL về BVMT, tuy được thực hiện “nhưng chưa thường xuyên, nội dung còn đại trà, chủ yếu “rầm rộ” ở một số đợt cao điểm”; còn có sự chồng chéo về chức năng, thẩm quyền trong quản lý Nhà nước, một số lĩnh vực bị bỏ trống, không có cơ quan chịu trách nhiệm quản lý như xử lý chất thải rắn trong các làng nghề… Ngoài ra, các vấn đề về cán bộ, chuyên môn về BVMT; kinh phí đầu tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác BVMT… hạn chế việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về môi trường ở nước ta. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT như xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật… Việc tiến hành khảo sát, điều tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm kiến nghị hoàn thiện VB, biện pháp thực hiện pháp luật hiệu quả hơn, cũng như thí điểm thực hiện nhiệm vụ mới của Bộ và ngành Tư pháp là theo dõi thi hành pháp luật. Dự thảo Báo cáo này sẽ được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ. H.Giang