NDĐT- Thêm nhiều trường đại học phía bắc công bố điểm sàn vào trường và điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành đào tạo.

* Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Mức điểm trúng tuyển của Học viện chia ra hai loại, dành cho các đối tượng đóng học phí như các trường công lập (đối tượng 1) và các đối tượng tự túc học phí đào tạo (đối tượng 2). Đối với cơ sở phía bắc: ngành Điện tử truyền thông tuyển khối A, đối tượng 1 lấy 21 điểm, đối tượng 2 lấy 17 điểm; Ngành Điện, Điện tử, đối tượng 1 lấy 20,5 điểm; đối tượng 2 lấy 16 điểm; Ngành Công nghệ thông tin, đối tượng 1 lấy 21 điểm, đối tượng 2 lấy 17 điểm. Ngành Quản trị kinh doanh đối tượng 1 lấy 20,5 điểm với khối A và D1, , đối tượng 2 lấy 16 điểm với khối A, 17 điểm với khối D1. Ngành Kế toán, đối tượng 1 lấy 21 điểm với khối A và D1; với đối tượng 2: khối A lấy 17 điểm, khối D1 lấy 18 điểm. Đối với cơ sở phía nam: Ngành Điện tử, truyền thông tuyển khối A, đối tượng 1 lấy 21 điểm, đối tượng 2 lấy 15 điểm; Ngành Điện, Điện tử đối tượng 1 lấy 20,5 điểm, đối tượng 2 lấy 14,0 điểm; Ngành Công nghệ thông tin đối tượng 1 lấy 21 điểm, đối tượng 2 lấy 15 điểm. Ngành Quản trị kinh doanh đối tượng 1 lấy 20,5 điểm đối với cả khối A và khối D1; đối tượng 2 lấy 14 điểm đối với cả khối A và khối D1. Ngành Kế toán đối tượng 1 lấy 21 điểm đối với cả khối A và khối D1, đối tượng 2 lấy 14 điểm đối với cả khối A và D1. Điểm trúng tuyển hệ đào tạo cao đẳng của Học viện như sau: Ở cơ sở phía bắc, các ngành Điện tử, truyền thông; Công nghệ thông tin; tuyển khối A, 11 điểm. Ngành Quản trị kinh doanh tuyển cả hai khối A và D1, lấy 11 điểm. Ở cơ sở phía nam, các ngành Điện tử, truyền thông; Công nghệ thông tin tuyển khối A, lấy 10 điểm. Ngành Quản trị kinh doanh tuyển cả hai khối A, D1 lấy 10 điểm. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở thêm ngành học mới Công nghệ Đa phương tiện và sẽ chính thức tuyển sinh từ năm 2011. Ngành học này trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện về các nguyên tắc thiết kế, sáng tạo, cùng với các kỹ thuật và công cụ thiết kế để tạo ra các ứng dụng đa phương tiện tương tác trên hạ tầng hội tụ giữa Viễn thông, Công nghệ thông tin, Truyền hình và Internet. * Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Điểm trúng tuyển NV1 hệ đào tạo đại học của trường khối A,D1 là 13,0 điểm; khối B,C: 14,5 điểm. Có 5 ngành xác định điểm trúng tuyển riêng: Công nghệ sinh học khối A, D1 lấy 15 điểm, khối B lấy 18,5 điểm; Môi trường khối A, D1 lấy 14,5 điểm, khối B lấy 17,5 điểm; Quản lý đất đai khối A, D1 lấy 14,5 điểm, khối B lấy 17,5 điểm; Công nghệ thực phẩm khối A, D1 lấy 14,0 điểm, khối B lấy 17,5 điểm; Kế toán khối A, D1 lấy 14,0 điểm. Thí sinh đăng ký dự thi vào một trong 5 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành học khác trong ngày 9- 9- 2011theo nguyện vọng và theo chỉ tiêu của ngành học. Nhà trường quy định việc chuyển ngành học như sau: - Thí sinh thi khối A được ưu tiên chuyển vào các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển nông thôn. - Thí sinh thi khối B được chuyển vào các ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sau thu hoạch, Nông nghiệp, Khoa học đất, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Sư phạm kỹ thuật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. - Thí sinh thi khối D1 được chuyển vào các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xã hội học. Đối với hệ cao đẳng, điểm trúng tuyển khối A: 10 điểm, khối B: 11 điểm. * Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hệ đại học chính quy, thi khối H với 3 môn Văn, Bố cục màu (hệ số 2), Hình họa (hệ số 2), điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông khu vực 3, ngành Thiết kế nội thất là 36 điểm; Ngành Đồ họa là 35,5 điểm; Ngành Thời trang là 34,5 điểm; Ngành Hội họa, Điêu khắc, Sơn mài, Gốm, Thiết kế công nghiệp là 34 điểm. * Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải Điểm chuẩn các ngành hệ cao đẳng với các chuyên ngành đào tạo tạ Hà Nội thấp nhất là 17 điểm, cao nhất là 22 điểm; với các chuyên ngành đào tạo tại Vĩnh yên thấp nhất là 17, cao nhất là 18; với các ngành đào tạo tại Thái Nguyên thấp nhát là 15 điểm, cao nhất là 18 điểm. Tại Hà Nội, các ngành lấy 17 điểm: Công nghệ kĩ thuật cơ khí Đầu máy toa xe; Công nghệ kĩ thuật cơ khí Máy tàu thủy; Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng; Khai thác vận tải đường sắt. Các ngành lấy 18 điểm: Khai thác vận tải đường bộ; Công nghệ kĩ thuật xây dựng công trình thủy; Công nghệ kĩ thuật cầu đường sắt. Các ngành lấy 19 điểm: Công nghệ kĩ thuật ôtô; Công nghệ kỹ thuật điện tử. Các ngành lấy 20 điểm: Công nghệ kĩ thuật kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Quản trị kinh doanh; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ thông tin; Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng). Các ngành lấy 22 điểm: Công nghệ kĩ thuật xây dựng cầu đường bộ; ông nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tại Vĩnh Yên: trừ ngành Xây dựng cầu đường bộ lấy 18 điểm, các ngành sau đều lấy 17 điểm: Công nghệ kĩ thuật ôtô; Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng; Kế toán doanh nghiệp; Công nghệ thông tin; Công nghệ kĩ thuật Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tài chính - Ngân hàng. Tại Thái Nguyên: trừ ngành Khai thác vận tải đường bộ, các ngành khác đều lấy 15 điểm: Xây dựng cầu đường bộ; Công nghệ kĩ thuật ôtô; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Công nghệ thông tin; Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng à công nghiệp; Tài chính - Ngân hàng. * Trường ĐH Hồng Đức Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường đối với học sinh phổ thông khu vực 3 thấp nhất bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, các ngành sau lấy 13 điểm: Sư phạm Toán học, khối A; Sư phạm Vật lý, khối A; Sư phạm Hóa học, khối A; Giáo dục mầm non, khối M; Giáo dục tiểu học, khối D1, M; Việt Nam học, khối D1; Địa lý học, khối D1; Xã hội học, khối D1; Quản trị kinh doanh, khối A, D1; Tài chính ngân hàng, khối A, D1; Chăn nuôi, khối A (tuyển cả khối B, 14 điểm); Nông học, khối A (tuyển cả khối B, 14 điểm); Bảo vệ thực vất, khối A (tuyển cả khối B, 14 điểm); Kỹ thuật công trình, khối A (tuyển cả khối D1, 13 điểm); Tâm lý học, khối D1 (tuyển cả khối C, 14 điểm; Công nghệ thông tin, khối A. Các ngành lấy 14 điểm: Sư phạm Sinh học, khối B; Sư phạm Lịch sử, khối C; Sư phạm Địa lý, khối C; Lịch sử, khối C; Kế toán, khối A, D1. Ngành Sư phạm Ngữ văn, khối C lấy 14,5 điểm. Ngành Sư phạm Tiếng Anh, khối D1 lấy 17 điểm. * Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 đối với học sinh phổ thông khu vực 3 của trường cao nhất với khối A là 17, khối D1 là 16,5. Các ngành lấy 13 điểm: Công nghệ kĩ thuật Nhiệt, khối A; Việt Nam học, khối D1; Công nghệ may, khối A; Công nghệ kỹ thuật hóa học, khối A (tuyển cả khối B, 14 điểm); Ngành Quản trị kinh doanh du lịch tuyển khối A, D1, lấy 14 điểm. Các ngành lấy 15 điểm: Công nghệ kỹ thuật ô tô, khối A; Công nghệ kỹ thuật điện tử, khối A; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, khối A; Quản trị kinh doanh, khối D1 (tuyển cả khối A, 15,5 điểm). Các ngành lấy 15,5 điểm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, khối A; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, khối A; Công nghệ điều khiển và tự động hóa, khối A. Các ngành lấy 17 điểm: Kế toán, khối A (tuyển cả khối D1, 16,5 điểm); Tài chính- Ngân hàng, khối A (tuyển cả khối D1, 16,5 điểm). Ngành Ngôn ngữ Anh với môn tiếng Anh nhân hệ số 2 lấy 19,5 điểm. Với hệ cao đẳng, các ngành có điểm trúng tuyển bằng điểm sàn cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khối A và khối D1- 10 điểm, khối B 11 điểm. * Trường ĐH Công đoàn Điểm trúng tuyển theo khối: khối A là 15 điểm, khối D1 là 16,5 điểm và khối C là 17 điểm. Cụ thể điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo: Các ngành lấy 15 điểm gồm: Bảo hộ lao động, khối A; Quản trị kinh doanh, khối A; Quản trị nhân lực, khối A. Các ngành lấy 16,5 điểm: Quản trị kinh doanh, khối D1; Quản trị nhân lực, khối D1; Kế toán, khối A; Xã hội học, khối D1; Công tác xã hội, khối D1; Luật, khối D1. Các ngành lấy 17 điểm: Tài chính Ngân hàng, khối A; Kế toán, khối D1; Xã hội học, khối C; Công tác xã hội, khối C. Ngành Tài chính Ngân hàng lấy 17,5 điểm, khối D1. Ngành Luật lấy 18,5 điểm, khối C. Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết, những sinh viên đỗ vào trường theo khối nhưng chưa đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được chuyển vào ngành khác còn chỉ tiêu. * Trường ĐH Hà Nội Điểm trúng tuyển đối với khối A thấp nhất là 15 điểm, cao nhất là 22,5 điểm; đối với khối D, thấp nhất là 20 điểm, cao nhất là 28,5 điểm (môn ngoại ngữ khối D được nhân hệ số 2). Ngành Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) tuyển khối A- 15 điểm, khối D1 lấy 20 điểm. Ngành Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh), khối A lấy 20,5 điểm, khối D1 lấy 27 điểm. Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) khối A lấy 20 điểm, khối D1 lấy 25,5 điểm. Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) khối A lấy 22,5 điểm, khối D1 lấy 28,5 điểm. Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) khối D1 lấy 25 điểm. Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) khối D1 lấy 25 điểm. Ngôn ngữ Anh khối D1, lấy 27 điểm; Ngôn ngữ Nga khối D1 lấy 20 điểm, D2 lấy 20,5 điểm; Ngôn ngữ Pháp khối D1 và D3 lấy 22 điểm; Ngôn ngữ Trung Quốc khối D1 lấy 22 điểm, D4 lấy 20 điểm; Ngôn ngữ Đức khối D1 lấy 24 điểm, D5 lấy 21 điểm; Ngôn ngữ Nhật Bản khối D1 lấy 23 điểm, D6 lấy 20 điểm; Ngôn ngữ Hàn Quốc khối D1 lấy 24 điểm; Ngôn ngữ Tây Ban Nha khối D1 lấy 23,5 điểm; Ngôn ngữ Italia khối D1 lấy 20 điểm, khối D3 lấy 23 điểm; Ngôn ngữ Bồ Đào Nha khối D1 lấy 21 điểm. * Trường ĐH Công nghiệp Việt- Hung Hệ Đại học: Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cho tất cả các ngành khối A và khối D1 bằng mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 13,0 điểm. Hệ Cao đẳng: Điềm trúng tuyển nguyện vọng 1 cho khối A và khối D1 bằng mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 10,0 điểm. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ nhập học ngày 25- 8- 2011.