Hôm 28/6, 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã thông qua tuyên bố lấy ngày 20/3 hàng năm làm “Ngày Quốc tế Hạnh phúc”.

Thế giới đã có chung “Ngày Quốc tế Hạnh phúc”

Hôm 28/6, tại kì họp của Liên Hiệp Quốc ở trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc tại New York, 193 nước thành viên của tổ chức này đã thông qua nghị quyết chọn ngày 20/3 làm “Ngày Quốc tế Hạnh phúc”.

Nghị quyết tuyên bố, mưu cầu hạnh phúc là một mục tiêu cơ bản của mỗi người, hạnh phúc và phúc lợi là mục tiêu và sự kỳ vọng phổ biến trong cuộc sống nhân loại trên toàn thế giới, nó có ý nghĩa vô cùng thiết thực, trong các mục tiêu chính sách chung đều thừa nhận nó có ý nghĩa quan trọng.

Nghị quyết còn chỉ ra rằng, cần áp dụng phương thức tăng trưởng kinh tế công bằng và cân bằng, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, làm tăng niềm hạnh phúc và phúc lợi cho tất cả người dân.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã mời tất cả các nước thành viên, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực cũng như các cá nhân, tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt động thích hợp cho “ngày “Quốc tế hạnh phúc”, bao gồm việc tổ chức các hoạt động về giáo dục và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Hòa Phong