HLV Calisto đã quyết định chọn cuộc đối đầu giữa SHB.Đà Nẵng- TĐCS. Đồng Tháp, cho chuyến xuất hành xem quân khi mới trở lại Việt Nam.