Hãy xếp những quân bài liền nhau theo thứ tự từ cao xuống thấp hoặc ngược lại.

Lee Min