Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thanh tra tại các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai.

Đoàn thanh tra công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa và các D.A: Cầu Yên Hoành qua sông Mã nối huyện Yên Định - Vĩnh Lộc; đường giao thông từ quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân; nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tằn, gồm 5 thành viên do ông Lê Xuân Sinh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra tại Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thái Bình và các D.A: Xây dựng tuyến đường quốc lộ 39 đi phà Cồn Nhất (giai đoạn 1 xây dựng cầu Trà Giang và đường dẫn 2 đầu cầu, giai đoạn 2 xây dựng phần đường còn lại); nâng cấp, cải tạo đường 217 (DT.396B) từ cầu Hiệp đến quốc lộ 39 (giai đoạn 1 từ cầu Hiệp đến Quốc lộ 10), gồm 5 thành viên do ông Đỗ Đức thắng, Trưởng phòng Thanh tra Xây dựng 3 làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015, gồm 5 thành viên do ông Trần Đức Lực, Trưởng phòng Tổng hợp làm Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Trần Quý