Tại Thanh tra TP Hải Phòng, ông Vũ Minh Tuân, Phó Chánh thanh tra TP đã công bố Quyết định số 2745/QĐ- TTTP thanh tra 70 doanh nghiệp trên địa bàn về việc chấp hành pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thanh tra chap hanh phap luat ve thue, bao hiem - Anh 1

Phó Chánh Thanh tra Vũ Minh Tuân công bố Quyết định thanh tra

Đoàn do ông Vũ Minh Tuân làm trưởng đoàn, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố (không kể ngày nghỉ). Đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật và đánh giá đúng ưu, khuyết điểm trong việc chấp hành các chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, niên độ từ 2013 - 2015.

Qua đó, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm phát hiện nếu có.

Kim Thành