Kết luận thanh tra số 310 của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) của Cty Cổ phần Him Lam (Cty Him Lam) đã chỉ ra nhiều sai sót, đồng thời kiến nghị xử lý trên 43,4 tỷ đồng.

Thanh tra Bo Xay dung: Kien nghi xu ly tren 43,4 ty dong tai Cong ty Him Lam - Anh 1

Một góc Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, D.A được thanh tra. Ảnh: TQ

Kết quả thanh tra tại 4 dự án (D.A) do Cty Him Lam làm chủ đầu tư: D.A Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội; Khu đô thị Him Lam - Bắc Ninh; Khu nhà ở cao tầng phường 11, quận 6 và Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh cho thấy, về cơ bản Cty Him Lam đã chấp hành các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số thiếu sót, vi phạm.

Tại D.A Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội, thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vượt quá 24 tháng so với quy định; thông tin đồ án thiếu một số nội dung; bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất ghi thiếu các thông tin vị trí và quy mô các công trình ngầm; hạng mục công trình trạm xử lý nước thải lập thiếu chỉ tiêu về diện tích không đúng Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD.

Tại D.A Khu đô thị Him Lam - Bắc Ninh, trường trung học và trường tiểu học lập thiếu chỉ tiêu về diện tích, không đúng Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD; mật độ xây dựng công trình nhà ở xã hội của thiết kế cơ sở chưa phù hợp so với đồ án quy hoạch 1/500.

Tại D.A Khu nhà ở phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh, hồ sơ thiết kế đô thị thể hiện chưa đầy đủ nội dung về hình khối, hình thức kiến trúc của các công trình (khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, các công trình tiện ích trong D.A).

Tại Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư và tư vấn lập quy hoạch đã không lập các bản vẽ thiết kế đô thị; chủ đầu tư chưa thực hiện công tác trồng cây xanh theo quy hoạch tại vị trí khu công viên CV4 và CV8 của D.A.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số sai sót đối với công tác quản lý D.A đầu tư xây dựng công trình; công tác quản lý chất lượng công trình.

Về công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, tại D.A Khu nhà ở phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh, thiết kế thi công và hồ sơ thanh toán tính chiều dày tường xây gạch chưa đúng thực tế làm sai tăng khối lượng thanh toán trên 5,8 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng khảo sát địa chất bước thiết kế cơ sở của Cty TNHH Tư vấn xây dựng - Địa ốc Văn Trường, nhà thầu không chứng minh được chi phí khối lượng công việc thực tế khảo sát sau khi đã trừ đi khối lượng công việc khảo sát của hợp đồng nhà thầu phụ, dẫn đến giá trị hợp đồng giảm 400 triệu đồng...

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị giảm trừ số tiền trên 213,5 triệu đồng do Cty Cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng đầu tiên (FQM Corp) không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại D.A Khu đô thị mới Him Lam phường Tân Hưng, quận 7.

Về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư tại D.A Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội: Tạm tính số tiền phải nộp thêm vào ngân sách Nhà nước của giai đoạn I theo diện tích đã giải phóng mặt bằng (GPMB) của D.A là trên 37,6 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 70% vốn đầu tư là không phù hợp so với Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp là 55% vốn đầu tư, làm tăng chi phí xây dựng số tiền trên 617,1 triệu đồng; chi phí bồi thường chưa đúng theo quy định tại Quyết định số 5991/QĐ-UBND ngày 3/10/2013 của UBND TP Hà Nội và hiện trường D.A làm tăng số tiền bồi thường GPMB phân bổ cho giai đoạn I trên 36,5 tỷ đồng; giảm trên 429,1 triệu đồng do hỗ trợ ổn định đời sống đối với đất ở không đúng với Khoản 1 và Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

Về hoạt động BĐS, tại D.A Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội, Cty Him Lam không công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh vi phạm Khoản 1, Điều 11 Luật Kinh doanh BĐS số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

Tại D.A Khu nhà ở phường 11, quận 6 và D.A Khu đô thị mới Him Lam phường Tân Hưng, quận 7, chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho khách hàng khi chưa có biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, trái với Điều 11 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ…

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo liên sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế, kiểm tra rà soát các khoản chi phí trong công tác hỗ trợ, bồi thường GPMB và lãi vay công trình xây dựng của D.A giai đoạn I để Cty Him Lam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trước khi quyết toán giai đoạn II của D.A Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội, số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước tạm tính giai đoạn I là trên 27,6 tỷ đồng.

Đề nghị UBND TP Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị và Sở Xây dựng Bắc Ninh, kiểm tra rà soát lại chỉ tiêu diện tích trường trung học và trường tiểu học trong công tác quy hoạch và mật độ xây dựng công trình nhà ở xã hội của thiết kế cơ sở tại D.A Khu đô thị Him Lam TP Bắc Ninh để điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.

Đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND quận 6 và quận 7 kiểm tra rà soát lại thiết kế đô thị trong công tác quy hoạch tại D.A Khu nhà ở phường 11, quận 6 và D.A Khu đô thị mới Him Lam phường Tân Hưng, quận 7.

Yêu cầu Cty Him Lam rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh BĐS tại các D.A. Báo cáo liên sở của TP Hà Nội về số tiền chênh lệch giảm tạm tính trong công tác GPMB của giai đoạn I là trên 37,6 tỷ đồng trước khi quyết toán toàn bộ D.A Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội theo quy định.

Các nhà thầu tham gia thực hiện D.A do Cty Him Lam làm chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm những sai sót, chấn chỉnh và thực hiện theo các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Về kinh tế, tại D.A nhà ở phường 11, quận 6, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Cty Him Lam giảm trừ số tiền 400 triệu đồng trước khi quyết toán Hợp đồng số 64/HĐXD ngày 16/1/2008 đối với Cty TNHH Tư vấn xây dựng - địa ốc Văn Trường. Giảm trừ số tiền trên 5,8 tỷ đồng trước khi quyết toán gói thầu. Trong đó, Cty TNHH Minh Thông trên 204 triệu đồng; Cty CP Xây lắp và Xây dựng trên 5,4 tỷ đồng; Cty TNHH XD&TM Nam Phúc trên 214 triệu đồng. Yêu cầu Cty Him Lam giảm trừ số tiền trên 213 triệu đồng tại D.A Khu đô thị mới Him Lam phường Tân Hưng, quận 7, trước khi quyết toán cho nhà thầu tư vấn giám sát FQM Corp.

Trần Quý