“Thánh nữ Bolero” Jang Mi bị 2 cây hài đoán hát không hay tại tập 4 giọng ải giọng ai.