ND- Ngày 17-4, tại kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.