Triển khai thực hiện Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) để thành lập thị xã Thái Hòa, lãnh đạo Bộ Công an vừa có Quyết định số 28/2008/QĐ-BCA (X13) thành lập Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.