Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 3871/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo “Cuộc thi tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc - 2016”.

Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc - 2016” tại thành phố Hà Nội, gồm 03 thành viên do NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban.

Thanh lap Ban Chi dao 'Cuoc thi Tai nang tre Am nhac toan quoc - 2016' - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Công an nhân dân

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tố chức “Cuộc thi Tài năng trẻ Âm nhạc toàn quốc - 2016”.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Gia Linh