Với các việc làm như; thu, chi tài chính trái nguyên tắc gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, phát ngôn thiếu thống nhất và quản lý, sử dụng 40 tấn xi măng không đúng mục đích, Chủ tịch xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Theo đó, vừa qua huyện ủy huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 133-QĐ/HU về việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Văn Tám – Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc vì để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình quản lý.

Thanh Hoa: De xay ra nhieu sai pham, Chu tich xa bi canh cao - Anh 1

Quyết định của huyện ủy huyện Hậu Lộc về việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Văn Tám

Tại quyết định nêu rõ; Trong năm 2015, với chức trách nhiệm vụ được giao, là Chủ tịch UBND xã đồng chí Tám đã thực hiện trái nguyên tắc về chế độ, quy định về thu, chi tài chính đối với số tiền là 332.070.000 đồng (Trong đó thanh toán cho công ty Đại Lộc với số tiền là 269.000.000 đồng và nhận tăng số tiền 63.070.000 đồng do tính sai tăng khối lượng) của ngân sách nhà nước hỗ trợ về cho xã Cầu Lộc theo quyết định số 1304 ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa trong tổng giá trị 775.880.000 đồng nhưng không báo cáo và trả về ngân sách huyện.

Đồng chí Tám đã phát ngôn thiếu thống nhất với báo chí về việc sử dụng hồ sơ để thanh toán qua kho bạc vốn hỗ trợ của nhà nước. Cùng với đó là thiếu trách nhiệm trong việc triển khai sử dụng 40 tấn xi măng.

Thanh Hoa: De xay ra nhieu sai pham, Chu tich xa bi canh cao - Anh 2

Đồng chí Đỗ Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc

Với những khuyết điểm trên, đồng chí Đỗ Văn Tám đã vi phạm vào những điều Đảng viên không được làm. Từ đó xét tính chất mức độ vi phạm của đồng chí Tám, áp dụng vào điểm a, khoản 2, điều 15, Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Qua đó Ban thường vụ huyện ủy huyện Hậu Lộc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đỗ Văn Tám – Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc.

Quách Du