Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 13 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước; trong khi kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 12,9 tỷ USD, giảm 0,5%.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 8, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 13 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 12%.

Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 97 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 31,8 tỷ USD, tăng 11,1% và chiếm 32,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 65,2 tỷ USD, tăng 15,6% và chiếm 67,3%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước đạt 12,9 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước, tăng 14,3% so với cùng kỳ; trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,2 tỷ USD, tăng 13,2%, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 15,7%.

Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 95,3 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 41,9 tỷ USD, tăng 13,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 53,4 tỷ USD, tăng 10,9%.

Như vậy, trong tháng 8 cả nước ước xuất siêu 100 triệu USD, nâng mức xuất siêu 8 tháng đầu năm lên 1,7 tỷ USD, bằng 1,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,86 tỷ USD; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,16 tỷ USD.

P.Linh