Bộ Công Thương khẳng định việc thay thế xăng khoáng RON92 bằng E5 cần được thực hiện theo lộ trình, tiến đến thay thế hoàn toàn vào thời điểm thích hợp, dự kiến là tháng 6/2017.

Tin từ Bộ Công Thương, chất lượng xăng E5 tại các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh khi cung cấp sản phẩm ra thị trường đều được đánh giá hợp quy chất lượng sản phẩm.

Thang 6-2017, thay hoan toan xang Ron92 bang xang E5 - Anh 1

Thay hoàn toàn xăng Ron92 bằng xăng E5 từ tháng 6-2017

Các kết quả kiểm tra chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy chất lượng xăng E5 đều đảm bảo theo quy định. Các đầu mối kinh doanh xăng dầu chưa có bất kỳ khiếu nại nào của người tiêu dùng về chất lượng xăng E5.

Bộ Công Thương khẳng định việc thay thế xăng khoáng RON92 bằng E5 cần được thực hiện theo lộ trình, tiến đến thay thế hoàn toàn vào thời điểm thích hợp. Để đạt được mục tiêu đưa xăng E5 ra thị trường thay thế dần dần xăng khoáng A92, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng cần tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng.

PV