(HNMO)– Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất về phạm vi, tiến độ di dời đối với một số đơn vị Bộ Quốc phòng nằm trong Khu di tích Thành cổ.