Thủ tướng Thái Samak Sundaravej cho biết, trong phiên họp hôm nay của Hội đồng An ninh quốc gia, các thành viên đều nhất trí bỏ thiết quân luật ở 179 quận tại 31 tỉnh, thành.