Templeton Frontier Markets Fund thông báo đã bán hết 9,290 cp của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) từ ngày 10/04.

Được biết, hai tổ chức liên quan đến Templeton Frontier Markets Fund là FTIF Templeton Frontier Markets Fund và TGIT Templeton Frontier Markets Fund vẫn còn sở hữu 9.91% cp BMP.

Sanh Tín (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:
20130417-BMP-BC-thay-doi-sh-CDL-TFMF.pdf