Sau “Captain America: Civil War”, “Doctor Strange” là tác phẩm siêu anh hùng tiếp theo của Marvel Studios. Họ không coi đây là canh bạc dù thầy phù thủy quyền pháp còn khá xa lạ.

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 1

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 2

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 3

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 4

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 5

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 6

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 7

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 8

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 9

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 10

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 11

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 12

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 13

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 14

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 15

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 16

Tat tan tat ve sieu anh hung moi cua Marvel - Anh 17